Center 2 Center 1

Thuê máy chủ riêng


Mô tả D-X3200 D-E5410 D-E5420 D-E5410x2 D-E5420x2
Processor Intel Xeon Quad Core X3220 Intel Quad Core Xeon Harpertown E5410 Intel Quad Core Xeon Harpertown E5420 2 x Intel Quad Core Xeon Harpertown E5410 2 x Intel Quad Core Xeon Harpertown E5420
CPU Speed 2.4Hz 2.33 GHz 2.50 GHz 2x2.33GHz 2x2.50GHz
Memory (Ram) 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
Hard Disk (HDD) 2 x 500 GB 2 x 500 GB 2 x 500 GB 2 x 500 GB 2 x 500 GB
Hệ điều hành Unix/Windows* Unix/Windows* Unix/Windows* Unix/Windows* Unix/Windows*
Kết nối mạng 100Mbps 100Mbps 100Mbps 100Mbps 100Mbps
Băng thông (Trong nước/Quốc tế) 10Mbps 10Mbps 10Mbps 10Mbps 10Mbps
Lưu lượng thông tin (Data transfer) Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Fire wall hệ thống
Loại server
Trình quản lý DirectAdmin / Cpanel / Plesk / Hostting Controller (*)
Điện máy nổ dự phòng
Điều hòa nhiệt độ
Bộ lưu điện (UPS)
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24
Uptime Guarantee 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Phí cài đặt 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD
03 tháng 279 USD
/tháng
305 USD
/tháng
325 USD
/tháng
355 USD
/tháng
377 USD
/tháng
06 tháng 269 USD
/tháng
295 USD
/tháng
315 USD
/tháng
345 USD
/tháng
367 USD
/tháng
12 tháng 259 USD
/tháng
285 USD
/tháng
305 USD
/tháng
335 USD
/tháng
357 USD
/tháng